Jdi na obsah Jdi na menu
 


LOGOPEDICKÁ TŘÍDA
KOŤÁTKA
 

 

Vektorová grafika roztomilý kreslený kotě #133983844 | fotobanka ...

Provoz logopedické třídy Koťátka:
6.30 - 14.30
Individuální logopedickou péči zajišťuje:
Bc. Lenka Juříková
Bc. Aneta Urbanová
Probíhá denně v době od 8.30 - 9.45, v průběhu klidového režimu od 12.30 - 14.00.
Skupinovou logopedickou péči zajišťuje:
Bc. Lenka Juříková
Bc. Aneta Urbanová
Probíhá denně v rámci řízených činností.
Logopedické konzultace:
Mgr. Marcela Ševelová
kontakt: logo.sevelova@gmail.com
Přijíždí do MŠ 1x za měsíc.
 
CO JE ŘEČ?

Lidská řeč a s ní ruku v ruce jdoucí schopnost komunikovat a domluvit se s druhými lidmi, vyjádřit svá přání a názory, své emoce, patří k základním životním dovednostem, které jsou pro budoucnost člověka nesmírně důležité.

Umět dobře mluvit neznamená pouze, že umím vyjádřit to, co potřebuji, ale i to, že mi porozumí druzí, že pochopí, co jim sděluji, zároveň však i já chápu, co mi oni říkají – můžeme tedy vzájemně komunikovat.

Prudký rozvoj informačních technologií i celý společenský vývoj snižuje počet příležitostí k obyčejným rozhovorům mezi lidmi, ubírá čas pro četbu knih, vyprávění příběhů, zážitků, vzájemnému povídání.

Stoupá počet dětí, které mají s řečí různé problémy. Tyto děti potřebují naši pomoc a podporu, aby se naučily dobře mluvit a měly vyrovnané šance se svými vrstevníky ve škole i ve volném čase.

Koťátka

Třída Koťátka pro děti s vadami řeči je vybavena dostatečným množstvím pomůcek. Z kapacitních důvodů sem přijímáme nejvíce 10 dětí.S dětmi pracují dvě učitelky – obě se ve třídě věnují jak kolektivní logopedické péči, tak individuální logopedické terapii. Obě učitelky úzce spolupracují a individuální plány tvoří spolu. Veškerá práce probíhá v úzké spolupráci s rodiči,  konzultace s logopedkou, ukázky práce dětí, děti si nosí domů logopedický deník s cvičením,rodiče mají kdykoli možnost být ve třídě přítomni spontánní či řízené činnosti dětí.

Úspěšný rozvoj komunikačních schopností vyžaduje soustavnou a pravidelnou péči. Velmi důležitá je proto spolupráce s rodiči, kteří formou domácí úkolů s dětmi vyvozené hlásky procvičují. Bez jejich podpory by zlepšení výslovnosti dětí nebylo možné.   

 
REŽIM DNE VE TŘÍDĚ "KOŤÁTEK"
 
  Režim dne je dostatečně flexibilní, je uzpůsoben věku dětí, jejich činnostem a zájmům. Může být učitelkami upravován dle individuální situace (divadelní představení, výlet, akce pro děti a rodiče, apod).
 
6:00-8:00
 • příchod dětí: tématické, didaktické a výtvarné činnosti, volné hry dětí, individuální řečová terapie dle potřeby v logopedické třídě
8:00-8:15   
 • svačinka

8.15-8.30

 • společná logo chvilka (dechové, artikulační, sluchové cvičení)
8:30-9:30    
 •  společné výchovně vzdělávací činnosti v logopedické třídě „Koťátka“ podle Rámcově vzdělávacího programu zaměřené na celkový rozvoj předškolních dovedností dětí v oblasti rozumové, psychické, pohybové, hudební, matematických představ,… poznatků o okolním světě a společenském dění v našem městě a v neposlední řadě na budování prosociálních kamarádských vztahů mezi dětmi. 
 • individuální řečová terapie: procvičování hlásek, mluvidel, motoriky, grafomotoriky, dechová a sluchová cvičení
9:45           
 • přesnídávka ( ovoce, zelenina)
10:00-11:30
 • pobyt venku
11:30-12:00
 • oběd
12:00-14:30
 • volné hry dětí, individuální řečová terapie dle potřeby

 

Doba soustředění dětí předškolního věku je přibližně 10-15 minut, proto jsou „logopedické chvilky“ rozděleny do několika úseků během dne a střídány jinou, zábavnější činností, např. pohybovými hrami, hádankami, soutěžemi apod.
 

 

Jaké jsou výhody naší logopedické třídy?
 

 1.  V logopedické třídě je snížený počet dětí.
 2. Kolektiv třídy je tvořen 10 dětmi a dvěma učitelkami. Menší počet dětí umožňuje individuální přístup učitelek ke každému dítěti (přizpůsobíme se jejich pracovnímu tempu,unavitelnosti, respektujeme jejich individuální pořeby atd.)
 3. Třída je vybavena didaktickými i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, hrami rozvíjejícími komunikační dovednosti dětí, hračkami pro jemnou motoriku dětí a dalším.
 4.  Denně je dětem poskytována individuální logopedická péče před logopedickým zrcadlem, kde se zaměřujeme na podporu správného dýchání, rozvoj artikulace, hybnost mluvidel, obratnost jazyka, zlepšování sluchového vnímání a fonematického sluchu a to vše podle individuálních potřeb  dítěte.
 5.  Denně probíhá skupinová logopedická péče jako součást třídních aktivit a činností.
 6. Třídu jednou měsíčně navštěvuje Mgr. Marcela Ševelová z SPC Zlín, která poskytuje odbornou péči a konzultace jak učitelkám, tak i rodičům.

 

Individuální logopedická péče

Na základě podkladů z SPC Zlín a vlastní diagnostiky učitelky zpracují pro každé dítě individuální plán výchovně vzdělávací práce,který předloží ke schválení SPC a rodičům.Z tohoto plánu potom vychází při každodenní výchovně vzdělávací práci.Úkolem individuální logopedické péče je:

– diagnostická činnost
– poradenská činnost
– rozvoj řeči / ve všech jejích rovinách /
– náprava poruch komunikačních schopností

Skupinová logopedická péče

Pracujeme s celou skupinou dětí, veškerá spontánní i řízená péče je zaměřená na logopedickou prevenci a rozvoj řeči.Součástí třídního programu ve třídě pro děti s poruchami komunikačních schopností jsou:

– dechová cvičení / fonační cvičení /
– gymnastika mluvidel, artikulační cvičení
– psychomotorický rozvoj – sluchové vnímání
– zrakové vnímání
– hmatové vnímání
– orientace v prostoru
– tělové schéma

rozvoj jemné a hrubé motoriky
– grafomotorika
– logopedická zaměstnání – zde se zaměřujeme na kvalitu dětské řeči z pohledu všech jazykových hledisek
– porozumění řeči
– rozvoj slovní zásoby
– péče o správnou kulturu, výslovnost a výrazovost řeči
– zdokonalování gramatické správnosti řeči
– rozvoj souvislého vyjadřování
– další spontánní a řízené činnosti vedoucí ke splnění cílů předškolního vzdělávání
– edukativně stimulační skupinky

CO VŠECHNO POTŘEBUJEME?

"KOŤÁTKOVÝ" SEŠIT - pořiďte dětem sešit A4 na procvičování

20170803_132055.jpg

 

 

 

 

 

 

 

20170803_132105.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

"KOŤÁTKOVÉ " ZRCADLO

20170718_131606.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

"KOŤÁTKOVÉ" LOGO KOSTKY

20170718_131620.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

"KOŤÁTKOVÉ KARTIČKY"

20170718_131740.jpg

 


 
 

 

dsc_0055.jpg


 
 

 

 

 

dsc_0111.jpg

 

 

 

 

Naším nejdůležitějším cílem jsou v první řadě šťastné a spokojené děti.